Ebook “Serat Majangkara” tulisan R Ng Ranggawarsita, 1939.


Ebook wayang, ebook cerita wayang, buku cerita wayang, resi anoman, sang maharsi mayangkara, ranggawarsita, sadoe boedi solo.

 

 

 

Data buku :

 

( Babon temboeng pangiketipoen Sang misoewoer ing djagad : ) Raden Ngabehi Ranggawarsita,  Poedjangga Dalem ing karaton Soerakarta Adiningrat ;  ”SERAT MAJANGKARA”. Narijosaken lelampahanipoen Sang Maharsi Majangkara inggih resi Anoman wiwit angraga soekma doemoegi ing moeksanipun.  ;  Solo  ;  ( Kawedalaken sarta kasade dening : Boekhandel “Sadoe Boedi”  ;  cetakan kedua  ;  1939  ;  40 halaman, gambar wayang, aksara Latin, bahasa Jawa.

 

 

Ebook nya bisa Anda unduh gratis di alamat :
http://www.4shared.com/office/KaJKUDVl/Serat_Majangkara-_Ranggawarsit.html

 

 

One response to this post.

 1. Posted by Samsu Haryo S on 20 January 2012 at 08:22

  Katur Ngarsanipun

  P. Budi Adi Soewirjo,

  Kula sampun dangu madosi buku menika malah jebulipun kepanggih wonten Blokipun P Budi, tur malah kepanggih sakalangkung kathah lampahan lampahan sanesipun.

  Matur Nuwun sanget, saget kula inggih namung maturnuwun, awit mboten saget caos menopo menopo

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: