Ebook ” SANG BOMANTARA ” karya Soenarto Timoer – 1960 – [ cerita wayang berbahasa Jawa ]


.

Sebuah buku cerita ringkas tentang Bambang Sitija berbahasa Jawa.

Data Buku :

Soenarto Timoer  “ SANG BOMANTARA. “  ;  Jakarta  ;  Balai Pustaka  ;  BP No. 2399  ;  1960 ;  15 halaman  ;  Bahasa Jawa.

.

" SANG BOMANTARA " karya Soenarto Timoer, penerbit Balai Pustaka tahun 1960.

” SANG BOMANTARA ” karya Soenarto Timoer, penerbit Balai Pustaka tahun 1960.

.

Cuplikan isi :

4.

Kawuwusa ing dukuh Klampisireng inggih Karangkebolotan, Kyai Lurah Badranaya saanakipun kekalih Ki Lurah Nala Gareng tuwin Ki Lurah Petruk katingal sami gurawalan nampi praptanipun Bambang Sitija sumawana ingkang rayi Dewi Sitisundari, sakalangkung sami sukaning manah. Sasampunipun ingacaran lenggah sarta bage-binage ing karaharjan, Bambang Sitija lajeng nelakaken wigatosing lampah anggenipun kepengin nyuwita ing praja Dwarawati, sarta wineling dening ingkang ibu Dewi Pretiwi supados Ki Lurah Badranaya puruna dados lantaranipun. Ki Badranaya sapranakan sami nayogyani, temahan lajeng sami bodholan tumuju dhateng praja Dwarawati.

Kocap lampahipun Sang Sitija sarowangipun ngambah wana-wasa anasak pabarisaning wadya danawa saking Trajutrisna ingkang tinanggenah pacak baris njagi wana tepiswiringing praja Dwarawati. Sulayaning rembag dados pancakara rame, wusananipun para danawa tapis tetumpesan.

Satelasing wadya rota danawa saking Trajutrisna, Sang Sitija lajeng ngaso reraosan lan para wulucumbu, yen praja Dwarawati sajak saweg ingancam bebaya prang saking nagari sanes. Mila sasampunipun aso, sadaya lajeng gegancangan nglajengaken lampah, daya-daya enggala dumugi ing nagari Dwarawati.

5.

Nahenta ingkang saweg lumampah, gantia kang kawuwus ing praja Dwarawati sampun pepak ngempalipun para kadang Pandawa miwah para putra agul-aguling yuda sumawana para wandawa sanesipun. Kala samanten kaleresan nyarengi rawuhipun Prabu Baladewa ingkang kaseser ing yuda, kadherekaken Raden Wisnubrata miwah Sang Arya Wresniwira.

Dereng kemawon rampung anggenipun sami warta-winartan, ketungka sowanipun Bambang Sitija lan Dewi Sitisundari, kadherekaken wulucumbu tetiga.

 .

—–

Untuk tujuan konservasi dan studi wayang , buku ini sudah dikonservasi menjadi file digital format PDF, dan Anda bias mengunduh gratis di alamat URL :

https://www.mediafire.com/?3xvkd5f55dsknj4

.

—–

Hlm 6 Sang Bomantara- Soenarto Timoer cmprs

2 responses to this post.

  1. […] “ Sang Bomantara ” , sebuah buku cerita ringkas mengenai Bambang Sitija dalam bahasa Jawa. […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: