Ebook ” NITISATRA. Wulang Njata. ” – R. Tanojo – 1950an – [ falsafah hidup Jawa ]


.

Ebook NITISASTRA. WULANG NJATA oleh R. Tanojo, penerbit Trimurti, Surabaya.

Ebook NITISASTRA. WULANG NJATA oleh R. Tanojo, penerbit Trimurti, Surabaya.

.

Data buku :

 

( Katiti dening : ) R. Tanojo  ;  “ NITISATRA. Wulang Njata. Gubahan Pudjangga Karaton Surakarta R, Ng, Jasadipura II. “  ;  Surabaja  ;  penerbit Trimurti  ;  tanpa ciri tahun tapi ada tulisan : Tjap-tjapan ka II ;  24 halaman  ;  Bahasa Jawa. Tercetak alamat penerbit Trimurti : Jalan Kenjeran Tengah 27, Kotakpos 354, Surabaya.

 

 

Buku ini berisi tembang-tembang Jawa karya pujangga Jawa pendahulu, berisi nasehat kehidupan.  Dikumpulkan oleh R. Tanojo.

[ Admin belum berhasil mengumpulkan data tentang profil R. Tanojo. Banyak dijumpai buku tentang kebudayaan Jawa dan wayang oleh pengarang R. Tanojo ]

 

 

R Tanojo menuliskan – di awal buku – gambaran isi buku :

[ ejaan disempurnakan, kecuali penulisan nama orang ]

 

PRABAWANING JAMAN :

 

  • Anyaritakake kahananing jaman Kali utawa Kaliyuga, jaman Sangara, jaman Samengko, jaman Edan.
  • Pepetikan saka gubahane para pujangga kita ing jaman-jaman kang wis kepungkur, iya iku : Empu Widdhajaka, Pujangga Pangeran Sudjanapura ing Karanggayam, Lurah Carik Sastrawiguna, Pujangga R. Ng. Jasadipura II lan Pujangga R. Ng. Ranggawarsita.

 

 

NITISATRA :

  • Kidung Dandanggula 98 pada. Gubahan Pudjangga Karaton Surakarta R. Ng. Jasadipura II.
  • Ngemot wulang nyata kang perlu tumraping bebrayan, kaya ta :

bab subasita, tanduking basa kanggo ngresepi atining sapada, panengerane wong becik, pigunaning saraya kang prayoga, paedahe netepi kawajibane dewe-dewe, nista madya lan utamane sangkaning arta, sarana kang prelu kanggo murih kamenenganing perang, carane marsudi marang wredining sastra, panengeraning dora utawa yekti, dununging kasekten, sabab-sababe koncatan piandel lan sarana murih kareksaning dunya lan akhir, abusana warna lan abusana sastra, pamariksa lan panyoba marang abdi, pamilahing wisa kang amor ing marta, pamikir kang abot ing jagad iki, wataking durjana, sastra iku minangka damaring ati, anak kang gawe begja utawa cilaka matang wong tuwane, wong sujana ora karsa ngumbar sanggup, caraning pamardi marang anak, budining wanita.

  • Wulang mau akeh kang kadhapur pralambang-pralambang, kaya ta : pralambanging wisa, pralambanging kanepson, pralambanging isi utawa kothong, pralambanging rukun agawe santaso crah agawe bubrah, pralambanging enggoning wisa, pralambanging suka nemu duka, pralambanging adem utawa wisa, pralambanging sepi.

 

 

Contoh halaman buku ini :

.

Halaman 3 buku NITISASTRA karya R. Tanojo.

Halaman 3 buku NITISASTRA karya R. Tanojo.

.

 

Konservasi buku ini menjadi file digital format PDF bisa Anda unduh di URL :

https://www.mediafire.com/?d6cqwjq5mv3to3a

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: