Arti beberapa kata Jawa dalam Serat Wulang Reh – Darusuprapta


.

 

Werdining Tembung Sawatawis
Gegandhengan kaliyan Serat Wulang Reh – Darusuprapta

 

I. Dhandhanggula

1.
wasita  =  pitutur, wewarah, kandha
cumanthaka  =  kumendel, ambek wani
dahat mudha  =  bodho banget, nom banget
rinuruh  =  digoleki, diluru

2.
sasmita  =  ngalamat, pratandha
udani  =  weruh
upayanen  =  golekana
darapon  =  supaya

3.
katalanjukan = 1. keladuk, kebanjur, 2. kliru tampa
waskitha  =  awas bisa weruh marang prakara kang sinamar (batining wong)

4.
wirangi  =  ngatonake anggone blaka

5.
rumuhun  =  biyen, dhisik

6.
legetane  =  watak, pepenginaning ati

7.
priyangga  =  dhewe, ijen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: