Ebook ” KI PADMOSUSASTRO ” – Imam Supardi – 1961 – [ sastra Jawa ]


Data buku yang dikenservasi :

.

( kaimpun dening ) Imam Supardi  ;  ” KI PADMOSUSASTRO. Wong mardika kang marsudi kasusastran Djawa ing Surakarta. ”  ;  Surabaya  ;  Panjebar Semangat  ;  Mei 1961 = tjap-tjapan kapisan  ;  78 halaman  ;  bahasa Jawa.

.

Catatan tentang ki Padmosusastro di halaman sampul dalam :

Sedjarahe, kawruhe, piwulange lan lelabuhane tumrap basa lan kasusastran Djawa.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: