Archive for the ‘Bentang’ Category

Buku “Kitab Omong Kosong” – Sena Gumira Ajidarma – 2013


Kitab Omong Kosong

.

Cvr Ktb Omong Kosong- Sena Gumira A cmprs

Sampul buku KITAB OMONG KOSONG oleh Seno Gumira Ajidarma

 

.

Cvr Blk Ktb Omong Kosong- Sena Gumira A cmprs.