Archive for the ‘Mohammad A Syuropati’ Category

Buku “Sugih Tanpa Bandha vs Ilmu Kanthong Bolong.” – Mohammad A Syuropati – 2011. [falsafah hidup orang Jawa]


.

Mohammad A. Syuropati  ;  “ SUGIH TANPA BANDHA VS ILMU KANTHONG BOLONG. Di Balik Spiritualitas Super Ajaran Drs. R.M.P. Sosrokartono Berdasarkan Tafsir Surat-surat dan Mutiara-mutiara Adiluhung Beliau. “  ;  Yogyakarta  ;  penerbit IN AzNa Books  ;  Desember 2011 = terbitan pertama  ;  … halaman  ;  ISBN 978-602-19071-1-5  ;  bahasa Indonesia.

.

Alamat penerbit IN AzNa Books :

Karanglo 05 Tamanan, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta
Email : inaznabooks2011@yahoo.com

.

.

Buku SUGIH TANPA BANDA VS ILMU KANTONG BOLONG - Mohammad A Syuropati.

Buku SUGIH TANPA BANDA VS ILMU KANTONG BOLONG – Mohammad A Syuropati.

.

Pndhuluan SugihTnpBanda- Syuropati cmprs.

CvrB Sugih Tanpa Banda- Syuropati cmprs.

.

DftrIsi1 SugihTnpBanda- Syuropati cmprs.

Daftar Isi Buku SUGIH TANPA BANDHA VS ILMU KANTHONG BOLONG - Mohammad A Syuropati.

Daftar Isi Buku SUGIH TANPA BANDHA VS ILMU KANTHONG BOLONG – Mohammad A Syuropati.

.

.

Pngntr1 SugihTnpBanda- Syuropati cmprs.

Pngntr2 SugihTnpBanda- Syuropati cmprs.

.

———-

Materi pengayaan :

Anda bisa mengunduh file konservasi buku mengenai ajaran RMP Sosrokartono yang terbit tahun 1966 berjudul “Ilmu Kantong Bolong, Ilmu Kantong Kosong, Ilmu Sunyi RMP Sosrokartono” ditulis oleh R. Mohammad Ali.

.

.

Tags :

R.M.P. Sosrokartono, Mandor Klungsu, Jaka Pring, konsep guru dan murid, rahasia Sang Alif, Ilmu Kanthong Bolong, Sugih Tanpa Bandha, Digdaya Tanpa Aji, Nglurug Tanpa Bala, Menang Tanpa Ngasorake, Trimah Mawi Pasarah, Suwung Pamrih Tebih Ajrih, Langgeng Tan Ana Susah Tan Ana Seneng, Anteng Mantheng Sugeng Jeneng, Ngupadosi Padhang Ing Pepeteng, Ngupadosi Seneng Ing Sengsara, Ngupadosi Tunggaling Sewu Yuta, Aum Shantih, Panta Rei, Kai Ouden Menei, Kala Aion, Rahasia Catur Murti, Prabotipun Wong Lanang Inggih Punika Bares Lan Wani.