Archive for the ‘Purwadi Ki’ Category

Buku CARITA BARATAYUDA – Purwadi – [buku cerita wayang]


.

Buku CARITA BARATAYUDA oleh Purwadi terbitan CV Cendrawasih, Sukoharjo, Surakarta.

.

buku CARITA BARATAYUDA oleh Purwadi terbitan CV Cendrawasih, Sukoharjo, Surakarta.

buku CARITA BARATAYUDA oleh Purwadi terbitan CV Cendrawasih, Sukoharjo, Surakarta.

.

Buku “ Serat Pedhalangan Kanthi Lampahan DEWI KUNTULWINANTEN. “ oleh Ki Purwadi – 2004 – [buku pedalangan jangkep]


.

Buku “ Serat Pedhalangan Kanthi Lampahan DEWI KUNTULWINANTEN. “ oleh Ki Purwadi, penerbit CV Cendrawasih.

Buku “ Serat Pedhalangan Kanthi Lampahan DEWI KUNTULWINANTEN. “ oleh Ki Purwadi, penerbit CV Cendrawasih.

.

Data buku :

 

Purwadi Ki ; “ Serat Pedhalangan Kanthi Lampahan DEWI KUNTULWINANTEN. “ ; Sukoharjo, Surakarta ; CV Cendrawasih ; 2004 = cetakan pertama ; 172 halaman ; gambar wayang ; Bahasa Jawa pedalangan.

 

 

Buku pedalangan jangkep. Tuntunan melaksanakan pakeliran wayang purwa Jawa semalam suntuk dengan lakon Kikis Tunggarana. Berisi tuntunan cara menggerakkan dan menempatkan boneka wayang di pakeliran, disertai lengkap dengan suluk, ada-ada ( lengkap dengan titi laras nadanya ), narasi ( janturan dll ), dialog antar tokoh.

.

.

Halaman 3 buku “ Serat Pedhalangan Kanthi Lampahan DEWI KUNTULWINANTEN. “  oleh Ki Purwadi, penerbit CV Cendrawasih.

Halaman 3 buku “ Serat Pedhalangan Kanthi Lampahan DEWI KUNTULWINANTEN. “ oleh Ki Purwadi, penerbit CV Cendrawasih.

.

Hlm 4 Kuntulwinanten cmprs

.

Hlm 5 Kuntulwinanten cmprs

.

Hlm 6 Kuntulwinanten cmprs

.

Halaman 7 buku “ Serat Pedhalangan Kanthi Lampahan DEWI KUNTULWINANTEN. “  oleh Ki Purwadi, penerbit cV Cendrawasih.

Halaman 7 buku “ Serat Pedhalangan Kanthi Lampahan DEWI KUNTULWINANTEN. “ oleh Ki Purwadi, penerbit cV Cendrawasih.

.