Archive for the ‘Purwadi’ Category

Buku ” Pengkajian Sastra Jawa ” – Purwadi – [buku sastra Jawa]


.

Buku PENGKAJIAN SASTRA JAWA - Purwadi

Buku PENGKAJIAN SASTRA JAWA – Purwadi

.

CvrB Pngkajian Sastra Jawa- Purwadi cmprs

Buku ” KEMPALAN BALUNGAN LAKON WAYANG PURWA ” – Purwadi – 2009 [buku pedalangan].


Salah satu buku terbitan penerbit CV CENDRAWASIH, Sukoharja, Surakarta adalah :

 

(Pangimpun) Purwadi  ;  “ KEMPALAN BALUNGAN LAKON WAYANG PURWA. “  ;  [ berisi 23 lakon wayang purwa yang mayoritas lakon carangan ]  ;  Sukoharjo, Surakarta  ;  penerbit CV Cendrawasih  ;  2009 = terbitan pertama  ;  tanpa nomor ISBN  ;  119 halaman  ;  bahasa Jawa.

 

Berisi balungan lakon-lakon :

Semar mBangun Kayangan ( Semar Membangun Kahyangan )
Semar Mantu
Semar Mantu cengkok sanes ( gaya lain )
Semar Boyong ( Wahyu Katentreman )
Semar mBarang Jantur ( Semar Barang Jantur )

Prabu Bimasakti
Brajadenta mBalela ( Gathutkaca Wisudha ) ( Brajadenta Balela / Gatotkaca Wisuda )
Wahyu Cakraningrat
Wahyu Makutharama
Narayana Kridha Brata

Bandung Nagasewu
Sukma Langgeng
Wahyu Kaprawiran
Kunthi Pilih
Wahyu Kembar Cahyaningrat Jayaningrat

Wahyu Topeng Waja
Babad Wanamarta
Wisanggeni Lahir
Sudamala
Basudewa Grogol

Dewa Ruci
Gathutkaca Lahir ( Gatotkaca Lahir )
Puntadewa Wisudha

.

Buku KEMPALAN BALUNGAN LAKON WAYANG PURWA - Purwadi

Buku KEMPALAN BALUNGAN LAKON WAYANG PURWA – Purwadi

.

Cnth1 Balungan Lakon- Purwadi cmprs.

Cnth2 Balungan Lakon- Purwadi- cmprs.

 

Buku ” Filsafat Wayang ” – Slamet Sutrisno dkk – 2009


.

.

Data buku :

.

(Tim Penulis) Slamet Sutrisno, Joko Siswanto, Purwadi, Kasidi Hadiprayitno, Mikka Wildha N, Iva Ariani  ;  “ FILSAFAT WAYANG “  ;  Jakarta  ;  Penerbit Sena Wangi  ;  2009 ;  ISBN : 978-979-18515-2-7  ;  viii + 192 halaman  ;  bahasa Indonesia.

 

Alamat Penerbit Sena Wangi :
Gedung Pewayangan Kautaman,
Jl. Pintu I,
Taman Mini Indonesia Indah,
Jakarta Timur 13810

.

.

.

.

.

.