Posts Tagged ‘buku terbitan berkala Mahabharata Kawedar’

Ebook ” MAHABHARATA KAWEDAR No.05 Mei 1939 ” oleh RM Soetarta Hardjawahana – 1939 – [ebook cerita wayang]


.

Buku ini merupakan terbitan serial berkala setiap bulan satu terbitan. Data buku ini :

 

Soetarta Hardjawahana R.M. ; “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 05 Taoen IV, Mei 1939. “  ;  Timoeran – Solo  ;  diterbitkan oleh R.M. Soetarta Hardjawahana  ;  1939  ;  halaman 121 s/d 150  ;  Bahasa Jawa.

.

Untuk keperluan pembelajaran wayang dan konservasi kepustakaan wayang. Buku ini sudah dikonservasi menjadi file digital ber format PDF. Anda bisa mengunduh gratis di alamat URL :
http://www.mediafire.com/view/4dz1ki9l229j4q6/Mahabharata_Kawedar_1939_05_Mei.pdf

.

Ebook Mahabharata Kawedar 1939 Mei karya Soetarta Hardjawahana

Ebook Mahabharata Kawedar 1939 Mei karya Soetarta Hardjawahana

.

Episode Frupadi di ebook cerita wayang Mahabharata Kawedar 1939 Mei

Episode Drupadi di ebook cerita wayang Mahabharata Kawedar 1939 Mei

.

Halaman 127 Mahabharata Kwdr 1939 05 Mei cmprs

.

 

Ebook “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 11 Taoen III, November 1938. “ karya R.M. Soetarta Hardjawahana -1938 – [cerita wayang]


.

Buku terbitan berkala MAHABHARATA KAWEDAR no. 11 Nopember 1938 karya RM Soetarta Hardjawahana

Buku terbitan berkala MAHABHARATA KAWEDAR no. 11 Nopember 1938 karya RM Soetarta Hardjawahana

.

.

Buku ini merupakan terbitan serial berkala setiap bulan satu terbitan. Data buku ini :

 

Soetarta Hardjawahana R.M.  ;  “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 11 Taoen III, November 1938. “  ;  Timoeran – Solo  ;  diterbitkan oleh R.M. Soetarta Hardjawahana  ;  1938  ;  halaman 301 s/d 300  ;  Bahasa Jawa.

 

.

Untuk keperluan pembelajaran wayang dan konservasi kepustakaan wayang. Buku ini sudah dikonservasi menjadi file digital ber format PDF. Anda bisa mengunduh gratis di alamat URL :

http://www.mediafire.com/view/2zd1v9c2dfng3uf/Mahabharata_Kawedar_no_11_Nov_1938-_Soetarta_H.pdf

 

 

Ada uraian berjudul :

Papan patilasan utawi panggenan ingkang pinundi-pundi sarta kaanggep sukci saha nugrahani.

Daya pangaribawanipun papan patilasan utawi papan kang kanggep sukci.

.

.

Halaman 327 MAHABHARATA KAWEDAR no. 11 Nopember 1938 karya RM Soetarta Hardjawahana

Halaman 327 MAHABHARATA KAWEDAR no. 11 Nopember 1938 karya RM Soetarta Hardjawahana

.

Hlm 328 Mahabarata Kawedar no 11 Nov 1938 cmprs

.

Hlm 329 Mahabarata Kawedar no 11 Nov 1938 cmprs

.

Hlm 330 Mahabarata Kawedar no 11 Nov 1938 cmprs

.

 

Ebook “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 10 Taoen III, October 1938. “ karya R.M. Soetarta Hardjawahana -1938 – [cerita wayang]


.

Buku ini merupakan terbitan serial berkala setiap bulan satu terbitan. Data buku ini :

 

Soetarta Hardjawahana R.M.  ;  “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 10 Taoen III, October 1938. “  ;  Timoeran – Solo  ;  diterbitkan oleh R.M. Soetarta Hardjawahana  ;  1938  ;  halaman 271 s/d 300  ;  Bahasa Jawa.

.

Untuk keperluan pembelajaran wayang dan konservasi kepustakaan wayang. Buku ini sudah dikonservasi menjadi file digital ber format PDF. Anda bisa mengunduh gratis di alamat URL :

http://www.mediafire.com/view/lrkee7jyk76yc6o/Mahabharata_Kawedar_no_10_Oct_1938-_Soetarta_H.pdf

.

.

Buku terbitan bulanan MAHABHARATA KAWEDAR no 10 October 1938 karya RM Soetarta Hardjawahana

Buku terbitan bulanan MAHABHARATA KAWEDAR no 10 October 1938 karya RM Soetarta Hardjawahana

.

Hlm 287 Mahabharata Kawedar no 10 Oct 1938 cmprs

.

Hlm 288 Mahabharata Kawedar no 10 Oct 1938 cmprs

.

Hlm 289 Mahabharata Kawedar no 10 Oct 1938 cmprs

.