Posts Tagged ‘Dewi Rukmini’

Buku ” Mengenalkan Wayang Kepada Anak Jilid 2. Sahabat Pandawa dan Kurawa ” – Junaidi – 2010


.

Untuk membaca info buku ini jilid lainnya, klik

Jilid 1

Jilid 3

.

Buku MENGENALKAN WAYANG KEPADA ANAK JILID 2 - Junaidi

Buku MENGENALKAN WAYANG KEPADA ANAK JILID 2 – Junaidi

.

Kakrasana di buku MENGENALKAN WAYANG KEPADA ANAK. JILID 2. - Junaidi.

Kakrasana di buku MENGENALKAN WAYANG KEPADA ANAK. JILID 2. – Junaidi.

.

Kakrasana di buku MENGENALKAN WAYANG KEPADA ANAK. JILID 2 - Junaidi

Kakrasana di buku MENGENALKAN WAYANG KEPADA ANAK. JILID 2 – Junaidi

.

.

Junaidi  ;  “ Mengenalkan Wayang Kepada Anak. Jilid 2. Seri Mahabharata. Sahabat-sahabat Pandawa dan Kurawa. “  ;  Surakarta  ;  penerbit Tiga Serangkai  ;  viii + 56 halaman  ;  ISBN : 978-979-084-040-9  ;  bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.

.

Sesuai judulnya, buku ini direkomendasikan untuk dunia anak. Tidak hanya sekedar uraian singkat memperkenalkan tokoh wayang, riwayat hidup dan sifat / karakter nya ; namun lengkap dengan foto bewarna wayang kulit tokoh bersangkutan disertai uraian busana dan perlengkapannya ( asesoris-nya ). Dengan demikian anak sekaligus belajar mengetahui nama dan bentuk busana wayang dan perlengkapannya tersebut.

Uraiannya memakai bahasa Indonesia kemudian disertai terjemahannya dalam bahasa Jawa krama madya /tengahan. Jadi anak bisa sekalian mempelajari bahasa Jawa krama madya.

Di bagian tengah buku dituliskan suatu naskah pakeliran [ yang menurut Admin bisa juga dipentaskan sebagai sandiwara wayang melibatkan banyak pemain] penggalan lakon wayang yang bisa di praktek kan di sekolah atau di komunitas. Naskah tersebut disertai notasi nada dan lirik lagu bocah yang bisa dinyanyikan bersama dalam sandiwara tersebut. Naskah sudah mencakup percakapan para peraga dalam lakon tersebut. Penulis buku ini meyakini bahwa dengan memainkan peraga wayang disertai percakapan oleh anak akan lebih merasukkan kesan tokoh dan wayang (pada umumnya) bagi anak-anak.

Di bagian akhir buku disertakan Glosarium / Kamus kecil mengenai arti istilah-istilah dalam pewayangan.

—–

Dalam buku jilid 2 ini diuraikan tokoh-tokoh para

Sahabat Pandawa pada saat remaja :

Dari negara Widarakandang :
Raden Kakrasana [nama remaja Baladewa]
Raden Nayarana [nama remaja Kresna]
Raden Udawa
Endang Laraireng [nama lain Sembadra]
Endang Larasati
Adimanggala

Dari negara Kumbina :
Dewi Rukmini
Raden Rukmaka

Dari negara Lesanpura :
Dewi Setyaboma
Raden Setyaki

Dari negara Pancala :
Dewi Drupadi
Dewi Srikandi
Raden Trustajumena

Dari negara Pagombakan :
Raden Sanjaya

Dari negara Mandaraka :
Dewi Erawati
Dewi Banowati

.

Sementara itu sahabat para Kurawa pada saat remaja :

Dari negara Petapralaya :
Raden Suryatmaja
Dewi Suryawati

Dari negara Banakeling :
Raden Jayadrata

Dari negara Sokalima :
Bambang Aswatama

Dari negara Mandaraka :
Dewi Surtikanti
Raden Burisrawa
Rukmarata

Dari negara Cedi :
Raden Supala

.

Selain itu ada juga anak-anak seusia Pandawa dan Kurawa yang tidak menjadi sahabat Pandawa maupun Kurawa :

Dari negara Mandura :
Raden Kangsa

Dari negara Pringgodani :
Raden Arimba
Dewi Arimbi
Raden Brajadenta
Raden Brajawikalpa
Raden Brajalamatan
Raden Prabakesa
Raden Kalabendana

Dari negara Tirtakadasar :
Raden Kartapiyoga

—–

.

Naskah sandiwara wayang di buku MENGENALKAN WAYANG KEPADA ANAK. JILID 2 -  Junaidi.

Naskah sandiwara wayang di buku MENGENALKAN WAYANG KEPADA ANAK. JILID 2 – Junaidi.

.

Glosari MngnlknWyng2- Junaidi cmprs

.

.

Sahabat Pandawa pada saat remaja, negara Widarakandang, Raden Kakrasana, Raden Nayarana, Raden Udawa, Endang Laraireng, Endang Larasati, Adimanggala, negara Kumbina, Dewi Rukmini, Raden Rukmaka, negara Lesanpura, Dewi Setyaboma, Raden Setyaki, negara Pancala, Dewi Drupadi, Dewi Srukandi, Raden Trustajumena, negara Pagombakan, Raden Sanjaya, negara Mandaraka, Dewi Erawati, Dewi Banowati, sahabat para Kurawa pada saat remaja, negara Petapralaya, Raden Suryatmaja, Dewi Suryawati, negara Banakeling, Raden Jayadrata, negara Sokalima, Bambang Aswatama, negara Mandaraka, Dewi Surtikanti, Raden Burisrawa, Rukmarata, negara Cedi, Raden Supala, bukan sahabat Pandawa dan Kurawa pada saat remaja, negara Mandura, Raden Kangsa, negara Pringgodani, Raden Arimba, Dewi Arimbi, Raden Brajadenta, Raden Brajawikalpa, Raden Brajalamatan, Raden Prabakesa, Raden Kalabendana, negara Tirtakadasar, Raden Kartapiyoga

Advertisements

Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 1 ” karya R.U. Partasuwanda


Ebook wayang, R.U. Partasuwanda, Erawati, Aladara, Aradea, Dewi Sutrikanti, Suyudana, Dursilawati, Jajadrata, Dewi Rukmini, R. Nayarana, Dewi Setiaboma, Prabu Gorawangsa

Data buku :

R.U. Partasuwanda ; “ Pawajangan Windu Krama Ka I “ ; diterbitkan sendiri oleh R.U. Partasuwanda ; Bandung ; tanpa citi tahun [ perkiraan awal tahun 1960 an ] ; 36 halaman ; bahasa Sunda ; gambar wayang golek.

Tertera di sampul dalam : “ Pawajangan Windu Krama “ Pedaran 8 Lalakon Rarabi Bagian I. Pikeun garapeun Padalangan di Pasundan. Disusun sarta dikaluarkeun ku R.U. Partasuwanda, Tegalega-selatan 125/95, Bandung.  Beunang metik tina Babon Pustaka Radja Purwa, Purwa Tjarita, Purwa Kanda, oge Kanda Tjirebon.

Eusina :

Alap-alap Erawati  ( Aladara Rarabi )
Aradea Maling ( Krama Dewi Sutrikanti )
Sujudana Krama
Alap-alap Dursilawati ( Tumenggung Djajadrata Krama )
Dewi Rukmini krama ka R. Narajana
Dewi Setiaboma krama ka R. Narajana
Prabu Gorawangsa Maling

Aos Windu Krama ka II
Pantjakaki Wajang anu teu kinten perjogina kagungan.

‘Ebook’ buku ini bisa diunduh gratis di alamat URL :

http://www.4shared.com/document/6ZiFD_EU/Windu_Krama_1_Partasuwanda.html

Foto bpk R.U. Partasuwanda :

Sumber buku : Akang Sam Soemadipradja, Bandung.

( pengasuh Wayangpustaka menerima sumbangan lima jilid buku ‘ Pewayangan Windu Krama jilid 1 ~ 5 ‘ yang sudah tidak terbit lagi. Buku berbahasa Sunda ini berisi kumpulan lakon-lakon wayang golek. Wayangpustaka secara bertahap akan menampilkan catatan anotasi buku ini di blog Wayangpustaka dan peminat bisa mengunduh gratis file image digital nya di server file sharing. Memungkinkan siapapun bisa membaca kembali buku wayang lama ).

Akang Sam Soemadipradja seorang penggila wayang golek Sunda dan wayang Nusantara, juga penggila membaca buku apa saja. Sudah banyak ‘menebarkan’ foto copy ( bahkan bahan asli nya ) kepustakaan wayang lama kepada penggila wayang lainnya, berbagi agar penggila lain bisa membaca kepustakaan wayang lama. Beliau juga banyak menyumbang kepustakaan ( atau foto copy nya ) ke pengasuh blog Wayangpustaka ( http://wayangpustaka.wordpress.com ) ( untuk dipindai ) sebagai dukungannya ke kegiatan gotong royong komunitas wayang menyusun isi Wayang Digitalized Open Library dengan koordinasi blog wayangpustaka.

Adakah akang Sam Soemadipradja lain nya ?

Wayang Nusantara dan Wayangpustaka mengundang pribadi atau lembaga / institusi lain yang mempunyai koleksi kepustakaan wayang lama untuk berperan serta gotong royong menyumbangkan foto copy kepustakaannya atau pindaiannya ke blog Wayangpustaka.

Hatur nuhun akang Sam Soemadipradja.

Salam, Budi Adi Soewirjo, Jakarta

—-

Info mengenai jilid lainny yang juga bias diunduh ebook nya :
.

Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 2 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 3 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 4 ”
Ebook ” Pawajangan Windu Krama Ka 5 ”