Posts Tagged ‘ebook cerita wayang’

Ebook ” MAHABHARATA KAWEDAR No.05 Mei 1939 ” oleh RM Soetarta Hardjawahana – 1939 – [ebook cerita wayang]


.

Buku ini merupakan terbitan serial berkala setiap bulan satu terbitan. Data buku ini :

 

Soetarta Hardjawahana R.M. ; “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 05 Taoen IV, Mei 1939. “  ;  Timoeran – Solo  ;  diterbitkan oleh R.M. Soetarta Hardjawahana  ;  1939  ;  halaman 121 s/d 150  ;  Bahasa Jawa.

.

Untuk keperluan pembelajaran wayang dan konservasi kepustakaan wayang. Buku ini sudah dikonservasi menjadi file digital ber format PDF. Anda bisa mengunduh gratis di alamat URL :
http://www.mediafire.com/view/4dz1ki9l229j4q6/Mahabharata_Kawedar_1939_05_Mei.pdf

.

Ebook Mahabharata Kawedar 1939 Mei karya Soetarta Hardjawahana

Ebook Mahabharata Kawedar 1939 Mei karya Soetarta Hardjawahana

.

Episode Frupadi di ebook cerita wayang Mahabharata Kawedar 1939 Mei

Episode Drupadi di ebook cerita wayang Mahabharata Kawedar 1939 Mei

.

Halaman 127 Mahabharata Kwdr 1939 05 Mei cmprs

.

 

Ebook ” Serat Pedhalangan Ringgit Purwa jilid VII ” – Mangkunagara VII KGPAA – 1932, 1978 – [cerita wayang]


.

Ebook cerita wayang SERAT PEDHALANGAN RINGGIT PURWA jilid VII karya Mangkunagara VII KGPAA dialihaksarakan dan ditambahi ringkasan oleg Mulyono Sastronaryatmo R , terbitan Proyek Penerbitan Sastra Indonesia dan Daerah tahun 1978. Buku asli terbit tahun 1932.

Ebook cerita wayang SERAT PEDHALANGAN RINGGIT PURWA jilid VII karya Mangkunagara VII KGPAA dialihaksarakan dan ditambahi ringkasan oleg Mulyono Sastronaryatmo R , terbitan Proyek Penerbitan Sastra Indonesia dan Daerah tahun 1978. Buku asli terbit tahun 1932.

.

Halaman 54 SERAT PEDHALANGAN RINGGIT PURWA jilid VII karya Mangkunagara VII KGPAA

Halaman 54 SERAT PEDHALANGAN RINGGIT PURWA jilid VII karya Mangkunagara VII KGPAA

.

Halaman 55 SERAT PEDHALANGAN RINGGIT PURWA jilid VII karya Mangkunagara VII KGPAA

Halaman 55 SERAT PEDHALANGAN RINGGIT PURWA jilid VII karya Mangkunagara VII KGPAA

.

Data buku :

 

Mangkunagara VII KGPAA [ dialihaksarakan dan diringkas dalam Bahasa Indonesia oleh Mulyono Sastronaryatmo R ]  ;  “ SERAT PEDHALANGAN RINGGIT PURWA jilid VII “  ;  Jakarta  ;  Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI  ;  1978  ;  64 halaman  ;  gambar wayang  ;  Bahasa Jawa [ sesuai buku aslinya ] dan Bahasa Indonesia [ ringkasan ceritanya ]  ;  nomor penerbitan Balai Pustaka no.443 f.

 

Buku jilid VII ini memuat cerita wayang :

  1. Aryo Prabu Rabi.
  2. Ugrasena Rabi.
  3. Bambang Sucitra Rabi.
  4. Pandu Papa.
  5. Palgunadi.
  6. Pandawa Apus.

.

Buku jilid VII yang dikonservasi ini adalah terbitan kembali setelah dialihaksarakan dan di bagian depan ditambahkan ringkasan cerita dalam Bahasa Indonesia.

 

Hasil konservasi dalam bentuk file digital format PDF bisa Anda unduh gratis di URL :
http://www.4shared.com/office/dtA6Fej_ce/Srt_Pedhalangan_RP_VII-_Mangku.html

 

.

Halaman 60 SERAT PEDHALANGAN RINGGIT PURWA jilid VII karya Mangkunagara VII KGPAA

Halaman 60 SERAT PEDHALANGAN RINGGIT PURWA jilid VII karya Mangkunagara VII KGPAA

.

Halaman 61 SERAT PEDHALANGAN RINGGIT PURWA jilid VII karya Mangkunagara VII KGPAA

Halaman 61 SERAT PEDHALANGAN RINGGIT PURWA jilid VII karya Mangkunagara VII KGPAA

.

 

Gambar-gambar wayang kulit purwa di buku jilid VII juga di konservasi dengan resolusi tinggi. Anda dapat mengetahui URL resolusi tinggi dimana Anda dapat mengunduhnya gratis.

 

 

Buku asli / terbitan pertama beraksara Jawa sebanyak 37 jilid diterbitkan Bale Poestaka, Batavia pada tahun 1932. Tidak diketahui apakah Balai Pustaka, Jakarta saat ini masih menyimpan buku aslinya tersebut.

 

Admin berhasil mendapatkan satu jilid ( XXVII ) buku asli di bursa buku di Shopping Center Yogyakarta pada bulan April 2014 , dan secara kebetulan mendapatkan ( di bursa buku bekas di basement Blok M Plaza Jakarta pada April 2014 juga ) jilid yang sama ( XXVII ) terbitan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. Kedua buku tersebut juga akan dikonservasi selanjutnya. Ikuti postingan Admin bulan-bulan mendatang.

 

Di blog pertama wayangpustaka , Anda juga bisa mengunduh hasil konservasi terbitan kembali Serat Pedhalangan Ringgit Purwa yang Jilid XXIV dan Jilid XXVI.

Ebook ” BRATAJUDA VI. Karna Tanding (Pedjahipun Adipati Karna) ” gubahan Katidjo Wiropramudjo UJ dan Kamadjaja – 1959 – [ebook cerita wayang]


.

Buku di bawah ini merupakan buku jilid ke enam dari buku seri Barata Yudha gubahan Katidjo Wiropramudjo dan Kamadjaja ( nama lain dari budayawan Yogyakarta Karkono Partokusumo ). Cara menceritakannya adegan per adegan seperti cara dalang menceritakan di pakeliran.

 

Data buku jilid ke enam ini :

[ Katjariosaken dening : ] Katidjo Wiropramudjo UJ lan Kamadjaja  ; “ Lampahan BRATAJUDA – VI. Karna Tanding ( Pedjahipun Adipati Karna ) “ ;  Yogyakarta  ;  penerbit Pusaka  ;  1959  ;  181 halaman  ;  foto adegan wayang di pakeliran  ;  Bahasa Jawa.

 

File digital format PDF sebagai hasil konservasi buku jilid ke enam bisa Anda unduh gratis di alamat URL :
http://www.4shared.com/office/evrcLThrba/Bratajuda_VI-_Katidjo_dan_Kama.html

.

Buku / ebook BRATAJUDA VI. Karna Tanding ( Pedjahipun Adipati Karna ) gubahan Katidjo Wiropramudjo UJ dan Kamadjaja (Karkono Partokusumo)

Buku / ebook BRATAJUDA VI. Karna Tanding ( Pedjahipun Adipati Karna ) gubahan Katidjo Wiropramudjo UJ dan Kamadjaja (Karkono Partokusumo)

.

.

 

Buku jilid ke enam ini akan dilanjutkan dengan buku jilid ke tujuh berjudul “ RUBUHAN – Pedjahipun Prabu Salja, Patih Sangkuni lan Prabu Suyudana “.  Sayang Admin belum berhasil mendapatkan buku jilid ke tujuh untuk di konservasi.

 

 

 

Admin mempunyai seri buku ini yang jilid ke dua berjudul “ BRATAJUDA II – Tawur ( Bisma Mukswa ) , informasinya dan alamat file unduhan konservasi bisa Anda lihat di :
http://wayangpustaka.wordpress.com/2010/06/22/ebook-wayang-bratajuda-ii-tawur-karya-u-j-katidjo-wiropramudjo-dan-kamadjaja-1958/

 

 

 

Sudah banyak hasil konservasi buku lawas tentang cerita Barata Yudha , Anda bisa membacanya di :
https://wayangpustaka02.wordpress.com/2014/04/27/koleksi-ebook-bharata-yuddha-versi-jawa/
dan dari sana Anda bisa memilih klik-klik yang lain untuk diantarkan ke semua koleksi hasil konservasi.

.

Ebook ” Mahabharata Kawedar no 09 September 1938. ” karya Soetarta Hardjawahana R.M. – 1938 – [ebook cerita wayang]


.

Mahabharata Kawedar no 09 September 1938

.

ebook cerita wayang " Mahabharata Kawedar no 09 September 1938 " karya Soetarta Hardjawahana R.M.

ebook cerita wayang ” Mahabharata Kawedar no 09 September 1938 ” karya Soetarta Hardjawahana R.M.

.

.

 

Buku ini merupakan terbitan serial berkala setiap bulan satu terbitan. Data buku ini :

Soetarta Hardjawahana R.M.  ;  “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 09 Taoen III, September 1938. “  ;  Timoeran – Solo  ;  diterbitkan oleh R.M. Soetarta Hardjawahana  ;  1938  ;  halaman 241 s/d 270.

.

Di dalam buku ini diceritakan juga satu lakon wayang purwa berjudul Pejahipun Sang Kangsa. Cuplikannya sebagai berikut :

Cariyos Ringgit Purwa , Pejahipun Sang Kangsa.

Wontenipun ing dalem cariyos padalangan, sang Kangsa punika beda kaliyan ingkang kawursita ing buku Mahabharata. Ing dalem cariyos padalangan ringgit purwa ingkang kalampah ing tanah Jawi, kasebutaken manawi sang Kangsa punika putranipun Prabu Basudewa nata ing Mandura, ananging saestunipun sanes putranipun Sinuwun Mandura wau piyambak. Wondene nalaripun makaten. Sang Dewi Maerah nenggih salah satunggaling garwanipun Prabu Basudewa, sang dewi kacidra ing resmi dening sawenehing yaksaraja nama Prabu Gorawangsa. Sareng Prabu Basudewa uninga, Dewi Maerah kadhawuhan nyedani. Sasampunipun sarembag kaliyan para parampara tuwin para sepuh, kalampahan Dewi Maerah kabekta dating wana badhe dipun lunasi dening Raden Arya prabu arinipun Sri Narendra. Ananging sarawuhipun ing wana, tetela bilih sang dewi ambobot, pramila boten saestu dipun lunasi sanalika wau, ngentosi menawi jabang bayi sampun lahir. Sareng sampun dumugi lekipun, Dewi Maerah ambabar putra miyos kakung nenggih sang Kangsa punika, tembenipun Prabu Basudewa kapeksa angaken putra. Dene Dewi Maerah kasupen punapa kadospundi, lajeng boten dipun sedani.

Prabu Basudewa kaguingan putra tiga. Ingkang sepuh kakung akekasih sang Kakrasana nenggih Wasi Jaladara, asarira gagah prakosa sembada lan kaprawiran sarta kakendelanipun, tur warninipun bagus, kulitan jene semu pethak, sumbaga wirotama teguh timbul madal salwiring braja, dasar kekasihipun Jawata, sarayanipun Dewa, diwasanipun jumeneng nata ing Mandura lumungsur kaprabonipun rama, ajejuluk Prabu Baladewa, dahat kineringan sasaminipun ratu ing bumi.

Putra ingkang angka kalih ugi kakung, akekasih Raden Narayana nenggih Danardana utawi sinebut Kresna, bagus warninipun, sarira cemeng mulus trus ing balung sungsum, ambaranyak sumunar wadananipun anelahi. Satuhu Raden Narayana tiutisanipun Hyang Wisnu Batara. Hyang Wisnu kacariyos binelah panitisipun dating Kresna lan Arjuna, upami sekar lan sarinipun utawi latu lan urubipun. Sekaripun Arjuna, sarinpun Kresna. Latunipun Danardana, urubipun Danajaya. Upami satu lam rimbagan, upami suruh lumah tuwin kurebipun sinawang sanes ingkang warni, ginigit tunggil raosipun. Pranyata Raden Narayana kekasihing Jawata Minulya. Diwasanipun jumeneng nata binatara anyakrawati ing praja Dwarawati, ajejuluk Prabu Padmanaba nenggih Sri Harimurti, satuhu Hyang Kesawa sawantah.

Putra ingkang angka tiga putri akekasih Retna Dewi Wara Sumbadra nenggih Endang Bratajaya utawi Endang Panalika, ugi kasebut Rara Ireng, putri pinunjul ing jagad tanpa timbang. Satuhu Dewi Wara Sumbadra titisanipun Dewi Sri, pramila tetep dados memanikipun sagung putri ing tribawana. Diwasanipun kagarwa ing satriya Madukara Raden Janaka.

dan seterus nya …

.

Untuk keperluan pembelajaran wayang dan konservasi kepustakaan wayang. Buku ini sudah dikonservasi menjadi file digital ber format PDF. Anda bisa mengunduh gratis di alamat URL :
http://www.4shared.com/office/dU0Y-47lce/Mhbrt_Kawedar_No_09_Sep_1938.html

.

.

Hlm 258 MK no09 Sep 1938 cmprs

.

Hlm 259 MK no09 Sep 1938 cmprs

.

 

Ebook ” Mahabharata Kawedar no 08 Agustus 1938. ” karya Soetarta Hardjawahana R.M. – 1938 – [ebook cerita wayang]


.

Mahabharata Kawedar no 08 Agustus 1938

.

ebook cerita wayang " Mahabharata Kawedar no 08 Agustus 1938 " karya R.M. Soetarta Hardjawahana.

ebook cerita wayang ” Mahabharata Kawedar no 08 Agustus 1938 ” karya R.M. Soetarta Hardjawahana.

.

.

Buku ini terbit pada bulan Agustus 1938 sebagai terbitan nomor 8 di tahun ke 3 penerbitan serial buku terbit berkala ini. Data buku nya :

Soetarta Hardjawahana R.M.  ;  “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 08 Taoen III, Agustus 1938. “  ;  Timoeran – Solo  ;  diterbitkan oleh R.M. Soetarta Hardjawahana  ;  1938  ;  halaman 211 s/d 240.

Selain serial cerita Mahabharata , di dalam buku ini penulis memberi wejangan pertama tentang :

“ Pamarsudinipun Tiyang Sepuh Dhateng Atmaja. “

Kawursita ing dalem dongeng Mahabharata boten namung saweg sapisan punika kemawon sang Maha Resi Narada angrawuhi para kadang Pandawa, prelu paring pangandikan-pangandikan tuwin piwulang-piwulang ingkang kalangkung maedahi. Nadyan silih sang Nata Prabu Puntadewa punika kacariyos satunggaling Narendra mahambeg Wiku, ing padalangan ringgit kakocapaken trus putih getihe, inggih punika saking sukcining panggalihipun sang nata ngantos kacariyosaken rahipun pethak, lila legawa ing dunya, sadaya rajabrananipun suka lila kadanakna dating tiyang sanes, malah limraha makaten jiwanipun kapareng kangge nambak umuripun liyan, dasar lembah manah alus ing budi, sukci tan kalepetan ing dosa, suprandene saben-saben sang Nata tansaha dipun rawuhi sang Maha Resi Narada sarta dipun pangandikani kathah-kathah ingkang ateges memulang dating sang Prabu murih saya tambah sukcining pambekanipun.

Dongeng cariyos kasbut nginggil yektinipun ugi mengku kajeng angsung pitedah, kadospundi pamresudinipun tiyang sepuh dating atmajanipun ingkang dahat dipun tresnani. Sanadyan atmaja punika sampun tetela ing kapinteran, kawasisan, kalantipan miwah alus tuwin luhur pambekanipun, ewadene tiyang sepuh ingkang tresna saha asih dating anak temtu boten kendhat anggenipun taksih kedah mumulang lan mituturi, mamrih kawilujenganipun atmaja wau. Siang dalu pun anak boten kendhat tansah dipun serap-serapaken dating kautaman sarta supados tebih saking watak kanisthan, ing tembe dadosa tiyang ingkang luhur budinipun, tetep ing dharma, minangka pangayomanipun bebrayan, Makaten tandukipun tiyang sepuh ingkang tuhu asih dhateng atmajanipun kanthi lampah ingkang samestinipun.

Beda sanget kaliyan lekasipun bapa ingkang sih katresnanipun dhateng anak boten mawi landesan pangawikan ing saleresipun, ngantos katresnanipun wau asipat welas tanpa alis, karana ing sakajeng-kajengipun anak naming tansah tinurut, boten nate dipun leresaken samasa wonten tindak-tandukipun ingkang boten mapan utawi ingkang cengkah kaliyan kautaman, boten pisan-pisan dipun pambengi manawi wonten niyatipun anak ingkang murang kasusilan, satemah pun anak saya dangu saya tambah andaluya wewatekanipun ingkang boten leres, wekasan ing tembenipun dados wisunanipun jagad.

dan seterusnya …

Kemudian wejangan ke 2 adalah tentang : “ Bebayanipun Kabingahan, Samasa Tiyang Boten Pratitis Panampinipun. “ . Dilanjutkan dengan wejangan ke 3 : “ Pamarsudi Dhateng Weda, Kasoesastran, Kasoegihan, Tuwin Palakrama. “ dan dua wejangan lain lagi.

 

 

Admin blog wayang pustaka sudah meng konservasi buku ini menjadi file digital format PDF untuk keperluan pembelajaran wayang dan konservasi kepustakaan lama tentang wayang. Anda bisa mengunduh gratis file digital tersebut di alamat URL :
http://www.4shared.com/office/tKRWQB72ba/Mhbrt_Kawedar_No_08_Ags_1938.html

.

.

Hlm 218 MK no08 Ags 1938 cmprs

.

Hlm 219 MK no08 Ags 1938 cmprs

.

 

Ebook ” Mahabharata Kawedar no 04 Maret 1938 ” karya R.M. Soetarta Hardjawahana – 1938 – [ebook cerita wayang]


.

Mahabharata Kawedar no 04 Maret 1938

.

Ebook serial cerita wyang " Mahabharata Kawedar no 04 April 1938. " karya R.M. Soetarta Hardjawahana

Ebook serial cerita wyang ” Mahabharata Kawedar no 04 April 1938. ” karya R.M. Soetarta Hardjawahana

.

Buku serial cerita Mahabharata yang terbit sebulan sekali. Saat ini adalah terbitan bulan April 1938 :

Soetarta Hardjawahana R.M.  ;  “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 04 Taoen III, April 1938. “  ;  Timoeran – Solo  ;  diterbitkan oleh R.M. Soetarta Hardjawahana  ;  1938  ;  halaman 211 s/d 240.

.

Cuplikan wejangan di buku ini :

Menggah kawontenanipun alam gangsal, kapetang wiwit alan wadhag ngantos dumuginipun alam budhi punika sajatosipun alam-alam ingkang kathah sanget sambekalanipun, kathah sanget bebayanipun, jalaran inggih wonten ing alam-alam kasbut nginggil punika wiwitipun tuwuh raosing gesang ingkang angrumaosi pepisahan. Tuwuhipun pangraos pepisahan lajeng anjalari tumimbulipun kamelikan, wekasan kamelikan wau saya andadra dados angkara. Wondene raos angkara punika adakan sanget lajeng ambabar cecongkrahan tanpa wates. Pramila lajeng dipun gambaraken kadidena papan ingkang dipun dunungi ing bajul ageng tur karem mangsa janma.

….. dan seterusnya …..

Buku terbitan 1938 ini , sebagai buku lawas , sudah dikonservasi keberadaannya menjadi file digital format PDF , serta di “ share “ di alamat URL ini :
http://www.4shared.com/office/1YWeyEqIce/Mhbrt_Kawedar_No_04_Apr_1938.html

.

.

" Mahabharata Kawedar no 04 April 1938 " karya R.M. Soetarta Hardjawahana.

” Mahabharata Kawedar no 04 April 1938 ” karya R.M. Soetarta Hardjawahana.

.

Hlm 103 MK no04 Apr 1938 cmprs

.

 

Ebook ” SANG BOMANTARA ” karya Soenarto Timoer – 1960 – [ cerita wayang berbahasa Jawa ]


.

Sebuah buku cerita ringkas tentang Bambang Sitija berbahasa Jawa.

Data Buku :

Soenarto Timoer  “ SANG BOMANTARA. “  ;  Jakarta  ;  Balai Pustaka  ;  BP No. 2399  ;  1960 ;  15 halaman  ;  Bahasa Jawa.

.

" SANG BOMANTARA " karya Soenarto Timoer, penerbit Balai Pustaka tahun 1960.

” SANG BOMANTARA ” karya Soenarto Timoer, penerbit Balai Pustaka tahun 1960.

.

Cuplikan isi :

4.

Kawuwusa ing dukuh Klampisireng inggih Karangkebolotan, Kyai Lurah Badranaya saanakipun kekalih Ki Lurah Nala Gareng tuwin Ki Lurah Petruk katingal sami gurawalan nampi praptanipun Bambang Sitija sumawana ingkang rayi Dewi Sitisundari, sakalangkung sami sukaning manah. Sasampunipun ingacaran lenggah sarta bage-binage ing karaharjan, Bambang Sitija lajeng nelakaken wigatosing lampah anggenipun kepengin nyuwita ing praja Dwarawati, sarta wineling dening ingkang ibu Dewi Pretiwi supados Ki Lurah Badranaya puruna dados lantaranipun. Ki Badranaya sapranakan sami nayogyani, temahan lajeng sami bodholan tumuju dhateng praja Dwarawati.

Kocap lampahipun Sang Sitija sarowangipun ngambah wana-wasa anasak pabarisaning wadya danawa saking Trajutrisna ingkang tinanggenah pacak baris njagi wana tepiswiringing praja Dwarawati. Sulayaning rembag dados pancakara rame, wusananipun para danawa tapis tetumpesan.

Satelasing wadya rota danawa saking Trajutrisna, Sang Sitija lajeng ngaso reraosan lan para wulucumbu, yen praja Dwarawati sajak saweg ingancam bebaya prang saking nagari sanes. Mila sasampunipun aso, sadaya lajeng gegancangan nglajengaken lampah, daya-daya enggala dumugi ing nagari Dwarawati.

5.

Nahenta ingkang saweg lumampah, gantia kang kawuwus ing praja Dwarawati sampun pepak ngempalipun para kadang Pandawa miwah para putra agul-aguling yuda sumawana para wandawa sanesipun. Kala samanten kaleresan nyarengi rawuhipun Prabu Baladewa ingkang kaseser ing yuda, kadherekaken Raden Wisnubrata miwah Sang Arya Wresniwira.

Dereng kemawon rampung anggenipun sami warta-winartan, ketungka sowanipun Bambang Sitija lan Dewi Sitisundari, kadherekaken wulucumbu tetiga.

 .

—–

Untuk tujuan konservasi dan studi wayang , buku ini sudah dikonservasi menjadi file digital format PDF, dan Anda bias mengunduh gratis di alamat URL :

https://www.mediafire.com/?3xvkd5f55dsknj4

.

—–

Hlm 6 Sang Bomantara- Soenarto Timoer cmprs

Ebook ” Ardjuna Wiwaha ” – A Seno Sastroamidjojo, dr – 1963 [ebook cerita wayang] [ebook filsafat wayang]


“ARDJUNA WIWAHA” oleh A Seno Sastroamidjojo, dr ; 1963

.

A Seno Sastroamidjojo, Dr  ;  “ ARDJUNA WIWAHA “  ;  Jakarta  ;  penerbit PT Kinta  ;  1963  ;  xi + 95 halaman  ;  foto wayang, gambar tokoh wayang, gambar adegan wayang  ;  bahasa Indonesia.

Ebook hasil konservasi dalam file digital format PDF – untuk keperluan study wayang – bisa diunduh gratis di : http://www.4shared.com/office/J0wAojKN/ArdjunaWiwaha-_Seno_Sastroamdj.html

Buku tentang Arjuna Wiwaha yang paling lengkap ( bagi Admin selama menelusuri kepustakaan wayang terbitan Indonesia yang dijual bebas di pasaran ). Dalam buku Ardjuna Wiwaha ini, dr A Seno Sastroamidjojo menceritakan sejarah kepustakaan Arjuna Wiwaha ;  jalan ceritanya ; serta ulasan tokoh, adegan / peristiwa dalam cerita tersebut dari sudut pandang falsafah (hidup) Jawa.

Buku ini dihiasi gambar adegan wayang ( yang khas pada jaman itu ) karya S Hatmanto. Gambar-gambar di buku ini reproduksi dari gambar adegan wayang S Hatmanto di buku “ Kitab Ardjuna Wiwaha “ terbitan Tjabang Bagian Bahasa di Jogjakarta

.

.

Ebook ” Djumenengan ” – Kedaulatan Rakjat – 1958 [ cerita pakeliran wayang ]


.

.

Seri ke 12 dari terbitan 12 judul buku-buku Barata Yuda berkaitan dengan serial pakeliran Barata Yuda setahun penuh di Yogyakarta tahun 1958.

.

Bagian Penerangan Panitia (Pakeliran) Baratajuda 1958  ;  “ Babak ke 12 – DJUMENENGAN “  ;  N.V. Badan Penerbit Kedaulatan Rakjat  ;  Yogyakarta  ;  1958  ;  18 halaman  ;  foto adegan pakeliran  ;  bahasa Indonesia.

.

 .

.

Ebook / file digital format PDF dari hasil konservasi Seri ke 12 ini bisa Anda unduh gratis di :

http://www.4shared.com/office/GVVSEajC/BY_12-_Djumenengan-_KR.html

.

.

Untuk alamat unduhan hasil konservasi seri lainnya silakan klik di sini.

Ebook ” Lahirnya Parikesit ” – Kedaulatan Rakjat – 1958 [ cerita pakeliran wayang ]


Seri ke 11 dari terbitan 12 judul buku-buku Barata Yuda berkaitan dengan serial pakeliran Barata Yuda setahun penuh di Yogyakarta tahun 1958.

.

Bagian Penerangan Panitia (Pakeliran) Baratajuda 1958  ;  “ Babak ke 11 – LAHIRNYA PARIKESIT “  ;  N.V. Badan Penerbit Kedaulatan Rakjat  ;  Yogyakarta  ;  1958  ;  18 halaman  ;  foto adegan pakeliran  ;  bahasa Indonesia.

.

 .

Ebook / file digital format PDF dari hasil konservasi bisa Anda unduh gratis di :

http://www.4shared.com/office/INFJ0YMb/BY_11-_Lahirnya_Parikesit-_KR.html

.

 .

.

Untuk alamat unduhan hasil konservasi seri lainnya silakan klik di sini.