Posts Tagged ‘Gupak Pulut Ora Mangan Nangkane’

Buku ” KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan ” karya Iman Budhi Santosa – 2013 – (bagian 4 dari 4) – [ falsafah hidup orang Jawa ]


Bagian 4 dari 4.
.
Iman Budhi Santosa  ;  “ KITAB NASIHAT HIDUP ORANG JAWA – Kearifan dan Kebajikan “  ;  Yogyakarta  ;  Dipta  ;  September 2013 = cetakan pertama (edisi baru)  ;  ISBN : 978-602-255-297-0  ;  240 halaman  ;  bahasa Indonesia.

.

10.  Semangat Kerja dan Perjuangan Hidup.

Aja Nggege Mangsa,
Cagak Amben Cemethi Tali,
Cegah Dhahar Lawan Guling,
Gremet-Gremet Waton Slamet Alon-Alon Waton Kelakon,
Golek Banyu Apikulan Warih Golek Geni Adedamar,
Jer Basuki Mawa Beya,
Kalah Cacak Menang Cacak,
Kudhi Pacul Singa Landhepa,
Legon Lemar Luput Ketiwar,
Nggoleki Tapake Kuntul Nglayang,
Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung,
Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi Ditohi Pati,
Sareh Pikoleh, Sapa Tekun Golek Teken Bakal Tekan,
Suku Jaja Teken Janggut,
Wani Nggetih Bakal Merkulih,


11.
   Sikap dan Perbuatan Tidak Terpuji.

Adigang Adigung Adiguna,
Aja Dadi Naga Mangsa Tanpa Cala,
Aja Kaya Kere Munggah Bale,
Aja Kaya Kidang Mlayu Ninggal Swara,
Aja Seneng Dadi Cuplak Andheng-Andheng,
Angon Ulat Ngumbar Tangan,
Arep Jamure Emoh Watange,
Byung-Byung Tawon Kambu,
Ciri Wanci Lelai Ginawa Mati,
Dadi Dalan Emoh Ngambah Dadi Godhong Emoh Nyuwek Dadi Banyu Emoh Nyawuk,
Ditumpes Sacindhil Abange,
Diwenehi Ati Ngrogoh Rempela,
Emban Cindhe Emban Siladan,
Idu Didilat Maneh,
Jago Kate Wanine Cedhak Omahe Dhewe,
Kadang Konang,
Kaduk Wani Kurang Deduga,
Kaya Wedhus Diumbar ing Pekacangan,
Kekudhung Walulang Macan,
Mbondhan Tanpa Ratu,
Meneng Widara Uleren,
Menthung Koja Kena Sembagine,
Nrenggiling Api Mati,
Nunggak Kalingan Rone,
Ora Mundur saka Pitutur Ora Mendha saka Pamrayoga,
Selak Muluk Barang kang Melok,
Setan Nunggang Gajah,
Setan Nggawa Ting,
Sima Memangsa Tata Upaya,
Sing Lanang Nguyangake sing Wadon Nempurake,
Sumengka Pengawak Braja,
Tumbak Cucukan,
Weruh Grubyug Ora Weruh Rembug,


12.   
Strategi Mengatasi Permasalahan Hidup.

Dora Sembada,
Gabah Digegem Buthuken Disebar Lemah Ngebaki Sawah,
Njajah Desa Milang Kori,
Rila Lamun Ketaman Kelangan Nora Gegetun,
Sabar Subur,
Sluman Slumun Slamet,
Sumur Lumaku Tinimba,
Yen Wani Aja Wedi-Wedi Yen Wedi Aja Kumawani,


13.    
Situasi Buruk untuk Dihindari.

Aji Godhong Jati Aking,
Ambuwang Rase Oleh Luwak,
Bandha Bisa Lunga Pangkat Bisa Oncat BojoAyu Bisa Mlayu,
Ewuh Aya ing Pambudi, Gagah Kejibah Mingkuh Ketempuh,
Gambret Singgang Mrekatak Ora Ana sing Ngeneni,
Gupak Pulut Ora Mangan Nangkane,
Jati Ketlusupan Ruyung,
Jurang Grawah Ora Mili,
Kandhang Langit Kemul Mega,
Kasep Lalu Wong Meteng Sesuwengan,
Katula-tula Katali,
Kaya Kali Ilang Kedhunge Kaya Pasar Ilang Kumandhange,
Keduwung Nguntal Wedhung,
Lawas-Lawas Kawongan Godhong,
Lut-lutan Lowe Nyamber Buntute Dhewe,
Madu Balung Tanpa Isi,
Matang Tuna Numbak Luput,
Ngenteni Timbule Watu Item Keleme Prau Gabus,
Oleh Etunge Luput Sunduke,
Sepuh Sepa Tuwa Tuwas,
Timun Wungkuk Jaga Imbuh,
Tunggak Jarak pada Mrajak Tunggak Jati pada Mati,
Ungak-Ungak Pager Arang,
Yuyu Rumpung Ambarong Ronge,