Posts Tagged ‘Mahabharata Kawedar no 04 April 1938’

Ebook ” Mahabharata Kawedar no 04 Maret 1938 ” karya R.M. Soetarta Hardjawahana – 1938 – [ebook cerita wayang]


.

Mahabharata Kawedar no 04 Maret 1938

.

Ebook serial cerita wyang " Mahabharata Kawedar no 04 April 1938. " karya R.M. Soetarta Hardjawahana

Ebook serial cerita wyang ” Mahabharata Kawedar no 04 April 1938. ” karya R.M. Soetarta Hardjawahana

.

Buku serial cerita Mahabharata yang terbit sebulan sekali. Saat ini adalah terbitan bulan April 1938 :

Soetarta Hardjawahana R.M.  ;  “ MAHABHARATA KAWEDAR. No 04 Taoen III, April 1938. “  ;  Timoeran – Solo  ;  diterbitkan oleh R.M. Soetarta Hardjawahana  ;  1938  ;  halaman 211 s/d 240.

.

Cuplikan wejangan di buku ini :

Menggah kawontenanipun alam gangsal, kapetang wiwit alan wadhag ngantos dumuginipun alam budhi punika sajatosipun alam-alam ingkang kathah sanget sambekalanipun, kathah sanget bebayanipun, jalaran inggih wonten ing alam-alam kasbut nginggil punika wiwitipun tuwuh raosing gesang ingkang angrumaosi pepisahan. Tuwuhipun pangraos pepisahan lajeng anjalari tumimbulipun kamelikan, wekasan kamelikan wau saya andadra dados angkara. Wondene raos angkara punika adakan sanget lajeng ambabar cecongkrahan tanpa wates. Pramila lajeng dipun gambaraken kadidena papan ingkang dipun dunungi ing bajul ageng tur karem mangsa janma.

….. dan seterusnya …..

Buku terbitan 1938 ini , sebagai buku lawas , sudah dikonservasi keberadaannya menjadi file digital format PDF , serta di “ share “ di alamat URL ini :
http://www.4shared.com/office/1YWeyEqIce/Mhbrt_Kawedar_No_04_Apr_1938.html

.

.

" Mahabharata Kawedar no 04 April 1938 " karya R.M. Soetarta Hardjawahana.

” Mahabharata Kawedar no 04 April 1938 ” karya R.M. Soetarta Hardjawahana.

.

Hlm 103 MK no04 Apr 1938 cmprs

.