Posts Tagged ‘Pura Pustaka’

Buku ” Sastra Gendhing ” – Partini B – [buku falsafah hidup orang Jawa]


.

Buku SASTRA GENDHING - Partini

Buku SASTRA GENDHING – Partini

.

Sampul belakang buku SASTRA GENDHING - Partini B.

Sampul belakang buku SASTRA GENDHING – Partini B.

.

 

Buku ” Pengkajian Sastra Jawa ” – Purwadi – [buku sastra Jawa]


.

Buku PENGKAJIAN SASTRA JAWA - Purwadi

Buku PENGKAJIAN SASTRA JAWA – Purwadi

.

CvrB Pngkajian Sastra Jawa- Purwadi cmprs