Posts Tagged ‘Soenarto Timoer’

Ebook ” SANG BOMANTARA ” karya Soenarto Timoer – 1960 – [ cerita wayang berbahasa Jawa ]


.

Sebuah buku cerita ringkas tentang Bambang Sitija berbahasa Jawa.

Data Buku :

Soenarto Timoer  “ SANG BOMANTARA. “  ;  Jakarta  ;  Balai Pustaka  ;  BP No. 2399  ;  1960 ;  15 halaman  ;  Bahasa Jawa.

.

" SANG BOMANTARA " karya Soenarto Timoer, penerbit Balai Pustaka tahun 1960.

” SANG BOMANTARA ” karya Soenarto Timoer, penerbit Balai Pustaka tahun 1960.

.

Cuplikan isi :

4.

Kawuwusa ing dukuh Klampisireng inggih Karangkebolotan, Kyai Lurah Badranaya saanakipun kekalih Ki Lurah Nala Gareng tuwin Ki Lurah Petruk katingal sami gurawalan nampi praptanipun Bambang Sitija sumawana ingkang rayi Dewi Sitisundari, sakalangkung sami sukaning manah. Sasampunipun ingacaran lenggah sarta bage-binage ing karaharjan, Bambang Sitija lajeng nelakaken wigatosing lampah anggenipun kepengin nyuwita ing praja Dwarawati, sarta wineling dening ingkang ibu Dewi Pretiwi supados Ki Lurah Badranaya puruna dados lantaranipun. Ki Badranaya sapranakan sami nayogyani, temahan lajeng sami bodholan tumuju dhateng praja Dwarawati.

Kocap lampahipun Sang Sitija sarowangipun ngambah wana-wasa anasak pabarisaning wadya danawa saking Trajutrisna ingkang tinanggenah pacak baris njagi wana tepiswiringing praja Dwarawati. Sulayaning rembag dados pancakara rame, wusananipun para danawa tapis tetumpesan.

Satelasing wadya rota danawa saking Trajutrisna, Sang Sitija lajeng ngaso reraosan lan para wulucumbu, yen praja Dwarawati sajak saweg ingancam bebaya prang saking nagari sanes. Mila sasampunipun aso, sadaya lajeng gegancangan nglajengaken lampah, daya-daya enggala dumugi ing nagari Dwarawati.

5.

Nahenta ingkang saweg lumampah, gantia kang kawuwus ing praja Dwarawati sampun pepak ngempalipun para kadang Pandawa miwah para putra agul-aguling yuda sumawana para wandawa sanesipun. Kala samanten kaleresan nyarengi rawuhipun Prabu Baladewa ingkang kaseser ing yuda, kadherekaken Raden Wisnubrata miwah Sang Arya Wresniwira.

Dereng kemawon rampung anggenipun sami warta-winartan, ketungka sowanipun Bambang Sitija lan Dewi Sitisundari, kadherekaken wulucumbu tetiga.

 .

—–

Untuk tujuan konservasi dan studi wayang , buku ini sudah dikonservasi menjadi file digital format PDF, dan Anda bias mengunduh gratis di alamat URL :

https://www.mediafire.com/?3xvkd5f55dsknj4

.

—–

Hlm 6 Sang Bomantara- Soenarto Timoer cmprs

Ebook ” SERAT WEWATON PADHALANGAN JAWI WETANAN Jilid II ” oleh Soenarto Timoer – 1988.


.

Soenarto Timoer ; “ Serat Wewaton Padhalangan Jawi Wetanan. Jilid II. “ ; Jakarta ; Balai Pustaka, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia ; 1988 = cetakan pertama ; BP no.3513 ; 156 halaman ; bahasa Jawa.

Konservasi buku ini dapat Anda unduh secara gratis di alamat URL : ( dalam persiapan )
Tujuan konservasi untuk study wayang, memperpanjang usia kepustakaan, memungkinkan lebih banyak orang membacanya, membangkitkan minat mengetahui tentang wayang, memperkaya pengetahuan tentang wayang.
Konservasi tersebut berupa file digital format PDF.

.

Buku / Ebook SERAT WEWATON PADHALANGAN JAWI WETANAN Jilid II oleh Soenarto Timoer.

Buku / Ebook SERAT WEWATON PADHALANGAN JAWI WETANAN Jilid II oleh Soenarto Timoer.

.

Daftar Isi buku jilid 2 ini :

.

Daftar Isi buku SERAT oenarto Timoer

Daftar Isi buku SERAT oenarto Timoer

.

Contoh isi , perhatikan ada digunakan dialek bahasa Jawa Timuran nya :

.

Halaman 110 SERAT WEWATON PADHALANGAN JAWI WETANAN jilid 2 oleh Soenarto Timoer

Halaman 110 SERAT WEWATON PADHALANGAN JAWI WETANAN jilid 2 oleh Soenarto Timoer

.

Hlmn 111 Srt Wewaton Padhalangan Jawi Wetan 2 cmprs

.

Hlmn 112 Srt Wewaton Padhalangan Jawi Wetan 2 cmprs

.

Hlmn 113 Srt Wewaton Padhalangan Jawi Wetan 2 cmprs.

Ebook KAPUSTAKAN JAWI WETAN ING BABAGAN SASTRA PAWAYANGAN oleh Soenarto Timoer – 1988.


Ebook KAPUSTAKAN JAWI WETAN ING BABAGAN SASTRA PAWAYANGAN oleh Soenarto Timoer – 1988.

.

Di bagian akhir bukunya “ Serat Wewaton Padhalangan Jawi Wetanan jilid 2 “ , penulis Soenarto Timoer menyusun daftar kepustakaan kuno karya para empu di jaman kerajaan-kerajaan di Jawa Timur yang berisi cerita wayang sebagai berikut :

Uttarakanda, Adiparwa, Sabhaparwa, Wirataparwa, Udyogaparwa, Bhismaparwa, Asramawasanaparwa, Mosalaparwa, Prasthanikaparwa, Swargarohanaparwa, Kunjarakarna, Kunjarakarna Dharmakathana, Arjuna Wiwaha, Kresnayana, Sumanasantaka, Smaradahana, Bhomakawya, Bharatayuddha, Hariwangsa, Ghatotkacasraya, Arjunawijaya, Boddhakawya, Sutasoma, Parthayajna, Korawasrama, Dewa Ruci, Nawaruci, Sudamala, Panji Angreni, Damarwulan.

Selain menerangkan tentang kepustakaan kuno tersebut, Soenarto Timoer juga menyertakan data kepustakaan yang selanjutnya berkaitan dengan kepustakaan kuno tersebut , misalnya kepustakaan yang merupakan transkripsi ( mengalih aksara kan menjadi huruf Latin ), pertalan = menerjemahkan ke dalam bahasa Belanda atau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kemudian juga data kepustakaan baru hasil gubahan penulis baru berdasarkan kepustakaan kuno tersebut.

.

KAPUSTAKAN JAWI WETAN ING BABAGAN SASTRA PAWAYANGAN tulisan oleh Soenarto Timoer.

KAPUSTAKAN JAWI WETAN ING BABAGAN SASTRA PAWAYANGAN tulisan oleh Soenarto Timoer.

.

Kapustakan Jawi Wetan Bab Wayang 2- Soenarto Timoer cmprs

.

Kapustakan Jawi Wetan Bab Wayang 3- Soenarto Timoer cmprs

.

KAPUSTAKAN JAWI WETAN ING BABAGAN SASTRA PAWAYANGAN tulisan oleh Soenarto Timoer

KAPUSTAKAN JAWI WETAN ING BABAGAN SASTRA PAWAYANGAN tulisan oleh Soenarto Timoer

.

Kapustakan Jawi Wetan Bab Wayang 5- Soenarto Timoer cmprs

.

Kapustakan Jawi Wetan Bab Wayang 6- Soenarto Timoer cmprs

.

Kapustakan Jawi Wetan Bab Wayang 7- Soenarto Timoer cmprs

.

KAPUSTAKAN JAWI WETAN ING BABAGAN SASTRA PAWAYANGAN tulisan oleh Soenarto Timoer

KAPUSTAKAN JAWI WETAN ING BABAGAN SASTRA PAWAYANGAN tulisan oleh Soenarto Timoer

.

Kapustakan Jawi Wetan Bab Wayang 9- Soenarto Timoer cmprs

.

Kapustakan Jawi Wetan Bab Wayang 10- Soenarto Timoer cmprs

.

Kapustakan Jawi Wetan Bab Wayang 11- Soenarto Timoer cmprs

.

KAPUSTAKAN JAWI WETAN ING BABAGAN SASTRA PAWAYANGAN tulisan oleh Soenarto Timoer.

KAPUSTAKAN JAWI WETAN ING BABAGAN SASTRA PAWAYANGAN tulisan oleh Soenarto Timoer.

.

Kapustakan Jawi Wetan Bab Wayang 13- Soenarto Timoer cmprs

.

Kapustakan Jawi Wetan Bab Wayang 14- Soenarto Timoer cmprs

.

 

Ebook ” SERAT WEWATON PADHALANGAN JAWI WETANAN Jilid I ” oleh Soenarto Timoer – 1988 – [ buku pedalangan gaya Jawa Timur ]


Data buku :

Soenarto Timoer ; “ Serat Wewaton Padhalangan Jawi Wetanan. Jilid I. “ ; Jakarta ; Balai Pustaka, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia ; 1988 = cetakan pertama ; BP no.3512 ; 207 halaman ; bahasa Jawa.

Konservasi buku ini dapat Anda unduh secara gratis di alamat URL :
http://www.4shared.com/office/GuynMPbB/Srt_Wewaton_Padhalangan_Jawi_W.html
Tujuan konservasi untuk study wayang, memperpanjang usia kepustakaan, memungkinkan lebih banyak orang membacanya, membangkitkan minat mengetahui tentang wayang, memperkaya pengetahuan tentang wayang. Konservasi tersebut berupa file digital format PDF.

.

Buku / Ebook SERAT WEWATON PADHALANGAN JAWI WETANAN Jilid I oleh Soenarto Timoer

Buku / Ebook SERAT WEWATON PADHALANGAN JAWI WETANAN Jilid I oleh Soenarto Timoer

.

Daftar Isi buku :

.

Daftar Isi Buku SERAT WEWATON PADHALANGAN JAWI WETANAN Jilid 1 oleh Soenarto Timoer.

Daftar Isi Buku SERAT WEWATON PADHALANGAN JAWI WETANAN Jilid 1 oleh Soenarto Timoer.

.

Pengantar 1 Srt Wwtn Pdlngn Jawi Wetanan 1 cmprs

.

Pengantar 2 Srt Wwtn Pdlngn Jawi Wetanan 1 cmprs

.

Pengantar 3 Srt Wwtn Pdlngn Jawi Wetanan 1 cmprs

.

Pengantar 4 Srt Wwtn Pdlngn Jawi Wetanan 1 cmprs

.

.

Purwaka di buku SERAT WEWATON PADHALANGAN JAWI WETANAN jilid 1 oleh Soenarto Timoer.

Purwaka di buku SERAT WEWATON PADHALANGAN JAWI WETANAN jilid 1 oleh Soenarto Timoer.

.

 

 

Profil penulis buku wayang : Soenarto Timoer.


Profil Penulis Soenarto Timoer.

Soenarto Timoer adalah seorang penggiat pelestarian dan pengembangan wayang dan budaya Jawa. Tinggal di Surabaya. Beberapa kepustakaan wayang yang ditulisnya :

1.
“ Cariyos Pedhalangan Drona Rangsang “ ,  diterbitkan oleh Balai Pustaka

2.
Dhang Hyang Drona  ,  diterbitkan oleh Paguyuban Sutresna Wayang Rena Budaya Surabaya. [ pembahasan tokoh Drona ]

3.
Warakesthi “  ,  diterbitkan oleh Balai Pustaka.
[ adaptasi naskah drama Barat yang digubah menjadi bentuk pakeliran wayang kulit ]
Menunggu jadwal konservasi oleh blog Wayang Pustaka.

4.
Serat Wewaton Padhalangan Gagrag Jawi Wetanan jilid 1 “  ,  diterbitkan oleh Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia bersama Balai Pustaka, Jakarta.
[ pedoman pakeliran gagrag Jawa Timuran disertai contoh pakeliran satu lakon ].
Menunggu jadwal konservasi oleh blog Wayang Pustaka.

5.
Serat Wewaton Padhalangan Gagrag Jawi Wetanan jilid 2 “  ,  diterbitkan oleh Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia bersama Balai Pustaka, Jakarta.
[ pedoman pakeliran gagrag Jawa Timuran disertai contoh pakeliran satu lakon ].
Menunggu jadwal konservasi oleh blog Wayang Pustaka.

6.

Kapustakan Jawi Wetan ing Babagan Sastra Pawayangan

.

7,

Sang Bomantara ” , sebuah buku cerita ringkas mengenai Bambang Sitija dalam bahasa Jawa.

Diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1960.

.

.

.

Ebook “Dhang Hyang Drona” oleh Soenarto Timoer, 1983 – [tokoh wayang]


Ebook “Dhang Hyang Drona” oleh Soenarto Timoer

.

Data buku / booklet :

Soenarto Timoer  ;  “ Dhang Hyang Drona “  ;  Surabaya  ;  Paguyuban Sutresna Wayang Rena Budaya  ;  1983  ;  19 halaman  ;  bahasa Jawa.

Buku / booklet ini pemberian langsung dari almarhum Bp Soenarto Timoer kepada Admin Wayang Pustaka pada tahun 1993 ketika Admin waktu itu sowan beliau untuk mengumpulkan data buku-buku wayang terbitan Indonesia yang terbit antara 1945 ~ 1993 (saat itu).

Dikonservasi di dan pada tanggal : Jakarta, Juli 2012
Dikonservasi oleh : Budi Adi Soewirjo, Jakarta, blog wayangpustaka

.

.

Ebook / file konservasi  – untuk keperluan studi wayang – berupa file digital berformat PDF bisa diunduh gratis di URL :
http://www.4shared.com/office/KsoyrmDT/DHyang_Drona-_Soenarto_T.html

.

Ebook “Drona Rangsang” oleh Soenarto Timoer, 1982, 1993 – [cerita wayang]


Ebook “Drona Rangsang” oleh Soenarto Timoer

.

.

Data buku :

Soenarto Timoer  ;  “ Drona Rangsang “  ;  Jakarta  ;  Balai Pustaka  ;  1982 = cetakan pertama, 1993 = cetakan kedua  ;  60 halaman  ;  bahasa Jawa  ;  ISBN 979-407-462-4 .

.

Ebook / file konservasi  – untuk keperluan studi wayang – berupa file digital berformat PDF bisa diunduh gratis di URL :
http://www.4shared.com/office/WPbzQDTd/DronaRangsang-_Soenarto_Timoer.html

.

.

.

.

Contoh halaman tulisan :

.

.

Daftar Isi :

.

.