Posts Tagged ‘wahyu makutharama’

Buku ” KEMPALAN BALUNGAN LAKON WAYANG PURWA ” – Purwadi – 2009 [buku pedalangan].


Salah satu buku terbitan penerbit CV CENDRAWASIH, Sukoharja, Surakarta adalah :

 

(Pangimpun) Purwadi  ;  “ KEMPALAN BALUNGAN LAKON WAYANG PURWA. “  ;  [ berisi 23 lakon wayang purwa yang mayoritas lakon carangan ]  ;  Sukoharjo, Surakarta  ;  penerbit CV Cendrawasih  ;  2009 = terbitan pertama  ;  tanpa nomor ISBN  ;  119 halaman  ;  bahasa Jawa.

 

Berisi balungan lakon-lakon :

Semar mBangun Kayangan ( Semar Membangun Kahyangan )
Semar Mantu
Semar Mantu cengkok sanes ( gaya lain )
Semar Boyong ( Wahyu Katentreman )
Semar mBarang Jantur ( Semar Barang Jantur )

Prabu Bimasakti
Brajadenta mBalela ( Gathutkaca Wisudha ) ( Brajadenta Balela / Gatotkaca Wisuda )
Wahyu Cakraningrat
Wahyu Makutharama
Narayana Kridha Brata

Bandung Nagasewu
Sukma Langgeng
Wahyu Kaprawiran
Kunthi Pilih
Wahyu Kembar Cahyaningrat Jayaningrat

Wahyu Topeng Waja
Babad Wanamarta
Wisanggeni Lahir
Sudamala
Basudewa Grogol

Dewa Ruci
Gathutkaca Lahir ( Gatotkaca Lahir )
Puntadewa Wisudha

.

Buku KEMPALAN BALUNGAN LAKON WAYANG PURWA - Purwadi

Buku KEMPALAN BALUNGAN LAKON WAYANG PURWA – Purwadi

.

Cnth1 Balungan Lakon- Purwadi cmprs.

Cnth2 Balungan Lakon- Purwadi- cmprs.

 

Buku ” Falsafah Wayang ” – Solichin – 2011


Data buku :

Solichin  ;  “ FALSAFAH WAYANG “  ;  Jakarta  ;  Sena Wangi  ;  Maret 2011 = cetakan pertama  ;  ISBN : 978-602-98956-0-5  ;  viii +296  ;  gambar wayang  ;  bahasa Indonesia.

Ditulis dari hasil penelitian kandungan falsafah dalam wayang kerjasama Sena Wangi dengan Fakultas Sastra ( Ilmu Budaya ) Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1998.

.

Alamat Penerbit Sena Wangi :
Gedung Pewayangan Kautaman,
Jl. Pintu I,
Taman Mini Indonesia Indah,
Jakarta Timur 13810

.

.

.

Alan R Drengson membagi filsafat menjadi tiga, yaitu (i) filsafat non-eksplisit, (ii) filsafat sistematis, dan (iii) filsafat kritis atau filsafat kreatif.

Filsafat non-eksplisit atau falsafah adalah butir-butir nilai dalam khasanah tradisi, adat dan budaya masyarakat yang sebagian tersimpan dalam bentuk kearifan lokal.

Tradisi lisan masyarakat sangat kaya falsafah yang menjadi pandangan hidup masyarakat dan aplikatif sebagai sikap dan perilaku.

Falsafah Wayang adalah filsafat non-eksplisit yang terkandung dalam pergelaran wayang. Karena sifatnya yang tidak eksplisit dan banyak yang simbolik, maka untuk memahami perlu mengkaji dan menafsirkan maknanya. Buku Falsafah Wayang ini membahas falsafah wayang.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.